واگذاری امتیاز وام قرض‌الحسنه رسالت

واگذاری امتیاز وام قرض‌الحسنه رسالت در اصفهان