پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی

پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی در تهران