فروش فوری وام ۲۰۰ میلیونی با سفته

فروش فوری وام ۲۰۰ میلیونی با سفته در قزوين